به خرید

روش دلفی و انواع آن

یکی از روش های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است  که فرایندی است که دارای ساختار پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است در حالی که اکثر پیمایش ها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفی به سؤال چه می تواند/ چه باید باشد؟ پاسخ می دهد. با توجه به اینکه امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، این مقاله، به تفصیل این تکنیک را از نظر تاریخچه، تعریف، انواع، اهداف و کاربردها، شرایط کاربرد، اجزای اصلی، فرایند، مزایا و محدودیت ها و پیشنهاداتی برای بکار گیری بهتر روش، شرح می دهد.

www.rava20.ir

 

با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف، انواع گوناگونی از دلفی قابل تمیز است. حتی برخی، گروه های کانونی را نیز در زمره انواع دلفی تلقی می کنند یعنی بر این عقیده اند که میزگردها و جلسان طوفان فکری نیز، به نوعی، دلفی به حساب می آید اما به نظر این نظریات با دلفی هم خوانی ندارد.

وودنبرگ انواع دلفی را به سه گروه تقسیم می کند:

دلفی سنتی این نوع دلفی که همان روش استفاده شده توسط ابداع گنندگان آن است دو کاربرد دارد: پیش بینی و برآورد شاخص های نا شناخته. از این روش برای تعیین توافق صاحب نظران درباره پیش رفت های آینده در زمینه علم و فن آوری نیز استفاده می شود.

دلفی سیاسی این نوع دلفی در پی رسیدن به توافق نیست، بلکه در پی رسیدن به مهم ترین دیدگاه های مخالف در زمینه یک موضوع سیاسی روز است. هدف اصلی این نوع دلفی دست یابی به طیف مواضع و دیدگاه های موجود در اجتماع است.

www.rava20.ir

دلفی تصمیم گیری- این دلفی برای دست یابی به تصمیمات مشترک گروهی از افراد متفاوت در مورد مسئله خاص به کار می آید. معمولا موضوع تصمیم گیری پیچیده، چند بعدی و فرآیند ارتباط ساختاری یک گروه متخصص در حل صحیح و ریشه ای آن موثر است.

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 خرداد 1398 توسط ab azizi

روش پنیر سوئیسی چیست؟!طبقه بندی: روش تحقیق، 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398 توسط ab azizi

روش جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در یك پژوهش علمی از حساسیت زیادی برخوردار است و برای آن كه نتایج به دست آمده قابل اعتماد و نتیجه گیری باشد باید كلیه اطلاعات به طور مرتب و سیستماتیك جمع آوری شوند . برای جمع آوری اطلاعات از روشهای متعددی استفاده می شود كه انتخاب هر روش با توجه به شرایط و نوع اطلاعات مورد نظر صورت می گیرد . در یك پیش نویس طرح تحقیقاتی جزئیات روشهای جمع آوری اطلاعات و همچنین وسایل و ابزارهای مورد استفاده و میزان اعتبار هر كدام و چگونگی اعمال كنترل بر روی هر یك از روشها باید ذكر گردد . به طور كلی روشهای جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ، مصاحبه استفاده از اطلاعات موجود است .

مشاهده : عبارت است از كاربرد تكنیكهایی كه می تواند از یك مشاهده عینی ساده تا روشهایی نیازمند به مهارتهای ویژه مثل معاینه بالینی یا كاربرد دستگاههای پیچیده رادیولوژی ، بیوشیمیایی و میكروبیولوژی را شامل شود .

www.rava20.ir

مصاحبه و پرسشنامه كتبی ( چهره به چهره ) : روشهای جمع آوری اطلاعات است كه در آن مصاحبه شوندگان به صورت فردی یا گروهی به طور شفاهی مورد پرسش قرار می گیرند در استفاده از پرسشنامه كتبی كه توسط پاسخگو پر می شود سئوالات به صورت مكتوب ارائه شده و پاسخ دهنده باید به صورت نوشته جواب دهد .

استفاده از اطلاعات موجود مانند گزارشهای درمانی یا سایر پرونده های بیمارستانی و .. استفاده از این مدارك بایستی یقین حاصل شود كه اطلاعات موجود دارای اعتبار است . از آن جا كه این اطلاعات معمولاً توسط تعدادی از پزشكان و كاركنان كه احتمالاً تعاریف تفاوتی را در پبت اطلاعات بكار می برند ، تهیه شده است باید به تعاریف مورد استفاده توجه خاصی داشت . امكان بروز خطا در هنگام استخراج اطلاعات از مدارك نیز وجود دارد . بعضی از دست نوشته ها ناخواناست و یا لازم است كه پیگیری شوند . برخی از اطلاعات مورد نیاز نیز در پرونده ها موجود نیست و یا ناقص ثبت شده است . در مقابل مزیتی كه استفاده از داده های موجود دارد ، ارزان بودن آن است .

معمولاً برای جمع آوری هر نوع اطلاعات ، راههای مختلفی وجود دارد مثلاً اطلاعات مربوط به شیوع بیماری فشار خون ممكن است از راه اندازه گیری فشار خون ( مشاهده ) ، یا سئوال از افراد در مورد اینكه آیا هرگز پزشكی به آنها گفته است كه مبتلا به پر فشاری خون هستند ( مصاحبه ) و یا از راه مراجعه به پرونده پزشكی ( اطلاعات موجود ) بدست آورد . بر حسب روشی كه انتخاب می شود ، دقت اطلاعات حاصله متفاوت خواهد بود . دقت كار را بایستی با میزان عملی بودن آن متعادل نمائیم و روشی را انتخاب نمائیم كه حداكثر دقت را تامین نماید .

در انتخاب یك روش برای جمع آوری اطلاعات نكات زیر را در نظر داشته باشید :

نیاز به پرسنل ، مهارتها ، زمان ، وسایل كار و سایر تسهیلات در مقابل آنچه كه موجود است .

قابل قبول بودن شیوه كار برای افراد تحت مطالعه از جمله عدم ایجاد ناراحتی ، نگرانی و عوارض ناخواسته .

این احتمال كه روش مورد استفاده در مورد تقریباً تمامی افراد ، اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد .

اگر احیاناً افراد زیادی پاسخ به یك سئوال را ندارند خود سئوال مناسب نیست .

برای جلوگیری از اشتباه در كاربرد اصطلاحات ، تفاوتهای بین روشهای جمع آوری داده ها به ابزار مربوط به این كار ذیلاً آورده شده است .

در روش مشاهده : ابزار می تواند چشم ، قلم و كاغذ ، ساعت ، ترازو ، میكروسكوپ و ..باشد .

در روش مصاحبه و پرسشنامه: ابزار می تواند برنامه مصاحبه ، ضبط صوت ، پرسشنامه باشد .

در روش استفاده از اطلاعات موجود ، ابزار می تواند چك لیست ، فرم ثبت اطلاعات باشد .

در مورد نحوه طراحی مصاحبه و پرسشنامه های كتبی در كتب مربوطه به تفصیل بحث شده است .

 

جدول : مزایا و معایب روشهای مختلف جمع آوری داده ها

روش

مزایا

معایب

استفاده از اطلاعات موجود

- ارزان : برای اینكه داده ها از پیش آماده است .

- آزمایش روندهای گذشته را ممكن می سازد .

- داده ها همیشه براحتی در دسترس نیستند .

- ملاحظات اخلاقی ممكن است پیش آید .

- اطلاعات ممكن است ناقص و غیر دقیق باشد .

مشاهده

- جزئیات موضوع بررسی میشود .

- تورش مشاهده ( پژوهشگر ممكن است تنها به نكاتی كه به نظرش جالب می آید توجه كند .)

- وجود مشكلات اخلاقی ( مسائل شخصی و محرمانه )

- نیاز به آموزش كامل دستیاران

 

- می توان در مورد نكاتی كه در پرسشنامه ذكر نشده كسب اطلاع كرد .

- حضور پرسشگر می تواند در پدیده مورد مشاهده تاثیر بگذارد .

مصاحبه

- برای بی سوادان مناسب است .

- روشن نمودن سئوالات امكان پذیر است .

- در مقایسه با پرسشنامه كتبی درصد پاسخ بیشتری بدست می آید .

- حضور مصاحبه كننده می تواند در پاسخ مصاحبه شونده تاثیر بگذارد .

- ثبت وقایع ممكن است در مقایسه با روش مشاهده ناقص باشد .

اجرای پرسشنامه كتبی

- هزینه كمتری دارد .

- برای بی سوادان قابل استفاده نیست .

 

- به علت ناشناس ماندن پاسخ دهنده پاسخها با صداقت بیشتری داده می شود .

- درصد پاسخهایی كه می رسد پایین است .

- سئوال را ممكن است درست نفهمد .

www.rava20.ir

فرم ثبت اطلاعات : وسیله ای است كه توسط محقق طراحی می شود تا اطلاعات مورد نیاز پروژه در آن ثبت شود . در تحقیقات پزشكی استفاده از فرم اطلاعاتی شاید متداول تر از پرسشنامه و مصاحبه باشد . در این فرم ، اطلاعات مربوط به هر فرد آزمودنی ، كه ممكن است حاصل مشاهده و معاینه او و یا استخراج شده از پرونده و یا جواب آزمایشهای پاراكلینیك وی باشد در یك یا چند فرم اطلاعاتی وارد می شود  . در مواقعیكه تعداد متغیرها محدود است می توان اطلاعات نزدیك به 20 یا 25 نفر را در یك برگ از فرم اطلاعاتی وارد كرد . چرا كه در هر سطر از فرم اطلاعاتی می توان اطلاعات یك فرد را وارد كرد .

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398 توسط ab azizi

- نمونه گیری                                                                                          

جامعه هدف : جامعه ا ی است كه محقق مایل است نتایج رابه آن تعمیم دهد .

جامعه مورد مطالعه : جامعه  ای است كه نمونه از آن انتخاب شده است این جامعه لازم است در طرح پیشنهادی به طور واضح تعریف شود .

نمونه گیری : یعنی انتخاب تعدادی از افراد از یك جامعه مشخص و تعریف شده علت نمونه گیری آن است كه اولاً مطالعه در كل جامعه بسیار پر هزینه و اتلاف كننده زمان است . ضمن اینكه در بسیاری از موارد نمی توا ند جامعه را به طور دقیق تعیین نمود ( به عنوان مثال  : جامعه دقیق بیماران مبتلا به بیماریهای كرونر قلبی را نمی توان تعیین كرد) . ثانیاً اگر نمونه به اندازه كافی بزرگ و نماینده جامعه مورد مطالعه باشد می توان اطلاعاتی در مورد جامعه بدهد كه مورد اعتماد و اطمینان باشد .

هر نمونه بایستی واجد دو خصوصیت باشد ، نخست آنكه اندازه یا حجم منطقی داشته باشد و دوم اینكه مصرف یا نماینده جمعیتی باشد كه از آن بدست آمده است .


نقش تفسیر آماری عبارت است از صدور مجوز برای تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جمعیت نمونه برداری شده در رابطه با تعمیم نتایج از جامعه مورد مطالعه به جامعه هدف باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا جامعه نمونه برداری شده نمایندهجامعه هدف می باشد یا خیر ؟ در این مورد یك جامعه ( یا نمونه ) در صورتی نماینده جمعیت هدف است كه توزیع خصوصیات یا ویژگیهای مهم آن جامعه با توزیع آن صفات در جامعه هدف یكسان باشد . قضاوت یكسانی در این توزیع بیشتر یك امر بالینی است تا آماری.


 

روشهای نمونه گیری ، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده می ود كه هر یك از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد :

1 . نمونه گیری احتمالی ( Probability Sampling)

2 . نمونه گیری غیر احتمالی ( Nonprobability Sampling)

1) نمونه گیری احتمالی : چنانچه هدف محقق اندازه گیری متغیرها در نمونه و تعمیم آن به جامعه باشد مانند مطالعه ای كه هدف آن تعیین میزان شیوع پوسیدگی دندان در جامعه است ، این هدف با نمونه گیری غیر احتمالی تامین نمی شود و بایستی از روشهای نمونه گیری احتمالی استفاده شود .

در نمونه گیری احتمالی ، انتخاب افراد و واحدهای مطالعه به صورت تصادفی است تا اطمینان حاصل شود كه انتخاب بر اساس شانس است و نیز شانس مساوی برای انتخاب شدن هر یك از واحدهای نمونه وجود دارد .

نمونه گیری احتمالی شامل چند روش نمونه گیری است كه عبارت است از :

- نمونه گیری تصادفی ساده ( Simple Random Sampling)

- نمونه گیری تصادفی سیستماتیك ( Systematic Random Sampling)

- نمونه گیری طبقه ای ( Stratified Sampling)

- نمونه گیری خوشه ای ( Cluster Sampling)

- نمونه گیری چند مرحله ای ( Multistage Sampling)

نمونه گیری تصادفی ساده : دراین روش نمونه گیری واحدهای مورد انتخاب دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن هستند . در این جا قوانین احتمال است كه معین می كند  كدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهد شد . انتخاب یا از طریق قرعه كشی است و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی . در روش قرعه كشی ابتدا كلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آنها تهیه می شود و سپس به قید قرعه از بین آنها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می شود .

در روش اعداد تصادفی می توان از جدول اعداد تصادفی و یا از كامپیوتر استفاده كرد . در روش استفاده از جدول اعداد تصادفی با توجه به حجم نمونه اعداد را انتخاب می كنیم مثلاً اگر حجم نمونه دو رقمی است . ابتدا یك عدد دو رقمی را به صورت كاملاً تصادفی مثلاً با قرار دادن نوك مداد انتخاب كرده و سپس جلو رفته و اعداد دو رقمی را انتخاب می كنیم تا جایی كه به تعداد مورد نیاز انتخاب كرده باشیم .

نمونه گیری تصادفی سیستماتیك ( منظم ) : در این روش تعداد نمونه مورد نیاز ( n) ، از كل جامعه آماری (N) انتخاب می گردد . ابتدا فاصله نمونه گیری ( K) را به صورت زیر محاسبه می كنیم :

تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه K

      تعداد اعضای نمونه

سپس بین عدد 1 تا K یك عدد به طور تصادفی انتخاب میكنیم و بعد واحدها یا افراد بعدی را با فاصله K از عدد مذكور انتخاب می نماییم . در این روش حتماً تهیه لیست از جامعه مورد مطالعه قبل از همه لازم است .

به طور مثال اگر بخواهیم از بین 1000 بیمار 100 نفر را با استفاده از این روش انتخاب كنیم . ابتدا لیست هزار نفره تهیه می كنیم . سپس فاصله نمونه گیری را محاسبه می كنیم :

در مرحله بعدی یك نفر از بین 1 تا 10 را به طور تصادفی انتخاب می كنیم . اگر به طور مثال شماره 5 انتخاب شده باشد ، نفرات بعدی با فاصله ده تایی انتخاب می شوند : شماره های 15 ، 25 ، 35 ، 45 ، 55 و ... به ترتیب انتخاب خواهند شد .

نمونه گیری طبقه ای : در این روش نمونه گیری برای اجتناب از اشكالاتی كه ممكن است در روش قبلی با آن مواجه شویم ، افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی كه آنها را از یكدیگر متمایز می سازد به طبقات مختلف تقسیم می كنیم . سپس به تعداد مورد نیاز و متناسب با جمعیت هر یك از طبقات افراد نمونه را انتخاب می كنیم . انتخاب افراد می تواند هم به روش تصادفی باشد  و هم به روش تصادفی سیستماتیك .

به طور مثال از یك جامعه آماری 10000 نفری كه 15 درصد آن دانشجو ، 20 درصد كارمند اداری ، 30 درصد كارگر و 35 درصد كشاورز هستند می خواهیم 400 نفر نمونه انتخاب كنیم . در مرحله اول تعداد مورد نیاز را در هر یك از این طبقات بر حسب درصدهای فوق معین می كنیم كه به شرح زیر است :

تعداد افراد نمونه از بین دانشجویان 60=15/0 ×400

تعداد افراد نمونه از بین كارمندان 80 = 2/0 × 400

تعداد افراد نمونه از بین كارگران 120 = 30/0 × 400

تعداد افراد نمونه از بین كشاورزان 140=35/0 × 400


 

مجموع افراد انتخاب شده از طبقات 400 نفر خواهد بود ( 400 = 140 + 120 + 80 + 60 ) در مرحله دوم از هر یك از طبقات جمعیت و با استفاده از روش تصادفی ساده یا سیستماتیك افراد نمونه را انتخاب می كنیم .

مزیت بزرگ این نمونه گیری بر نمونه گیریهای قبلی در این است كه نسبت طبقات در بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه آماری تطابق دارد و شرایط یكسان بودن شانس انتخاب برای كل افراد جامعه تحقق پیدا می كند .

توجه: در جمعیتهای ناهمگن یا نامتجانس كه توزیع جمعیت در گروهها و طبقات مختلف متفاوت است ، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده می شود .

نمونه گیری خوشه ای : در این روش نمونه گیری ، یك نمونه تصادفی از گروهها یا خوشه هایی از افراد و نه واحدهای منفرد گرفته می شود به عبارت دیگر واحدهای نمونه گیری خوشه هایی هستند نظیر خانواده ها ، مدارس ، بیمارستان ها ، بلوكهای شهری ، دهكده ها و غیره . در این جا فهرستی از خوشه ها تهیه كرده و به روش تصادفی از بین آنها نمونه را انتخاب می كنیم سپس افرادی را كه در هر یك از خوشه ها قرار دارند مطالعه می كنیم .

برای مثال اگر بخواهیم از بین دانش آموزان دبستانهای دخترانه تهران نمونه ای برای بررسی بهداشت دهان و دندان انتخاب كنیم . ابتدا لیست تمام مدارس ابتدایی دخترانه تهران را تهیه كرده و سپس به صورت تصادفی چند مدرسه را از بین آنها انتخاب و دانش آموزان را معاین می كنیم . تعداد خوشه های صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از پراكنده بودن نمونه های انتخاب شده در سطح شهر یا منطقه است .

نمونه گیری چند مرحله ای : در این روش نمونه گیری ، ابتدا از بین خوشه های جمعیت مورد مطالعه به صورت تصادفی نمونه را انتخاب می كنیم . سپس از افراد هر خوشه نیز به صورت تصادفی تعدادی را انتخاب می نماییم ، كه در این صورت نمونه گیری حالت دو مرحله ای پیدا می كند . چنانچه در داخل خوشه های انتخاب شده ( مثل شهرستانها و پروژه های ملی ) ، خوشه های دیگری ( مثل روستاها ) را انتخاب كنیم  و داخل هر روستای منتخب شده به طور تصادفی افرادی را انتخاب كنیم ، نمونه گیری حالت سه مرحله ای پیدا می كند .

2- نمونه گیری غیر احتمالی

زمانی كه در انتخاب نمونه هیچگونه روش تصادفی به كار گرفته نشود ، نمونه گیری حالت غیر احتمالی به خود می گیرد كه بر دو نوع است : نمونه گیری آسان و نمونه گیری سهمیه ای .

نمونه گیری آسان : نمونه گیری آسان ( Convenient Sampling)  روشی از نمونه گیری است كه برای سهولت و آسانی كار از افراد و واحدهایی در نمونه مورد مطالعه استفاده می گردد كه در زمان مطالعه در دسترس هستند . برای مثال انتخاب تمام مراجعه كنندگان به یك درمانگاه تا سقف تعداد مورد نیاز ، نمونه گیری از نوع آسان است . فرق این روش با سرشماری آن است كه در این روش از یك جامعه مورد مطالعه تعداد محدودی برای نمونه گیری انتخاب می شود ولی در روش سرشماری همه افراد جامعه مورد مطالعه تحت بررسی قرار می گیرند .

نمونه گیری سهمیه ای : نمونه گیری سهمیه ای ( Quota Sampling) روشی از نمونه گیری غیر احتمالی است كه در آن برای هر یك از طبقات با زیر گروههای جامعه مورد مطالعه سهمیه ای در نظر گرفته می شود . روش انتخاب به صورت غیر احتمالی و از بین افراد در واحدهای در دسترس است ، اما متناسب با تعداد هر یك از طبقات با گروههای تشكیل دهنده جامعه آماری برای مثال پژوهشگری می خواهد در مورد آگاهیهای بهداشتی مردم در یك محله از شهر تحقیق كند . تعداد مورد نیاز او اگر به طور مثال 1000 نفر باشد ، این افراد را متناسب با تعداد افراد بی سواد و باسواد از بین افراد در دسترس انتخاب می كند . مثلاً اگر جمعیت محله 10000 نفر باشد كه 8000 نفر آنها باسواد و 2000 نفرشان بی سواد باشند ، تركیب نمونه انتخاب شده شامل 800 نفر باسواد و 200 نفر بی سواد در دسترس پژوهشگر خواهد بود .

حجم نمونه Sample size

تقریباً تمامی محققان در ابتدای مطالعه با این سئوال كه چند نفر را باید وارد مطالعه كننده روبرو هستند . یكی از باورهای شایع این است كه هر قدر اندازه نمونه مورد مطالعه بزرگ تر باشد ، تحقیق بهتر خواهد بود . این باور الزاماً صحیح نمی باشد . به طور كلی به جای انتخاب نمونه ای با حجم مازاد بر نیاز ، بهتر است به گردآوری صحیح تر و دقیق تر داده ها بپردازیم . كم بودن حجم نمونه نیز همیشه دلیل بر عدم انجام مطالعه نیست .

محاسبه حجم نمونه برای انجام مطالعه فرایندی نیازمند تفكر است و تنها با استفاده از فرمولهای آماری حل نمی شود ، اگر چه كه استفاده از فرمولها در محاسبه حجم نمونه لازم است ولی این كار نیازمند توجه به نكات متعددی است كه به اهم آنها در زیر اشاره شده است .

محاسبه حجم نمونه مستلزم ارائه مقادیر پارامترهایی نظیر میانگین ، واریانس ، نسبت مورد مقایسه ، سطح اطمینان ، توان و دقت و .. بر حسب اهداف ، نوع مطالعه  ، پراكندگی داده ها ، نوع متغیرهای مورد بررسی ، منابع و .. می باشد .

چنانچه مداركی دقیق از این مقادیر در دسترس نباشد می توان از اطلاعات مقالات مشابه و یا از نتایج مطالعه مقدماتی ( Pilot Study ) استفاده كرد .

هر قدر پراكندگی داده ها بیشتر باشد ،برای حصول به دقت مورد نظر ، به تعداد بیشتری از افراد نیاز داریم .

هر گاه هدف نشان دادن اختلاف معنی دار بین دو گروه است، هر چه این اختلاف بیشتر باشد حجم نمونه لازم برای نشان دادن آن كمتر خواهد بود در مرحله بعد حجم نمونه بستگی دارد به این كه ما بخواهیم معنی دار بودن نتیجه را با چه احتمالی پیدا نماییم هر اندازه حجم نمونه بزرگ تری انتخاب شود ، احتمال یافتن اختلاف معنی دار بیشتر است .

در مواقعی كه تعداد اهداف و متغیرهای مطالعه خیلی زیاد است ، كه هر كدام از آنها حجم نمونه خاص خود را نیاز دارند ، راه حلهای متفاوتی را می توان در نظر گرفت ، كه به دو مورد از آنها اشاره می كنیم : 

1- ساده ترین راه حل این است كه بزرگ ترین حجم نمونه را انتخاب كنیم .

2- راه دوم آن است كه بر اساس هدفی كه از بقیه اهمیت بیشتری دارد ، حجم نمونه را محاسبه كنیم .

به طور كلی برای تعیین حجم نمونه باید مراحل زیر طی شود :

اهداف را به دقت مشخص كنید بدانید كه هدف مورد نظر تحلیلی است یا توصیفی و برای رسیدن به آن چه متغیرهایی باید اندازه گیری شود .

ترتیب اهمیت خود را مشخص كنید .

برای اهداف مورد نظر مقادیر واریانس ، حدود اطمینان ، توان ، دقت و ..  قابل قبول را تعیین نمایید .

با در نظر گرفتن امكانات موجود حجم نمونه را مشخص كنید .

از محاسبه حجم نمونه ، نحوه محاسبه و توجیه آن باید در طرح پیشنهادی قید گردد .

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398 توسط ab azizi

پاورپونت کارگاه روش تحقیق

 

ضمن تشکر از حضورهمکاران گرامی در کارگاه تحقیق و پژوهش که به مدت سه روز در کانون فرهنگی تربیتی فجر مدیریت آموزش و پرورش مهاباد بر گزار گردید، با توجه به درخواست همکاران گرامی " مبنی بر در اختیار قرار دادن فایل پاورپونت کارگاه ، درزیر فایل  مربوطه به مدتی محدود جهت استفاده همکاران، اساتید و پژوهشگران عزیز  قرار داده می شود. عزیزان می توانند با کلیک روی نام فایل آن را دانلود و مورد بهره برداری قرار دهند.

خواهشمند است ما را از نظرات ارزشمندتان بی نصیب نفرمائید.

 

 

پاورپونت کارگاه روش تحقیق


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 بهمن 1394 توسط ab azizi

معمولاً محققان و دانشجویان به ویژه در رشته های علوم انسانی جهت انجام تحقیق به ویژه جهت تکمیل پروژه های دانشجویی با سه مشکل مواجه اند:

1-                       ابزار استاندارد:

یکی از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران  علوم انسانی استفاده از  ابزار استاندارد می باشد. معمولاً آن ها بعد از جستجوی فراوان ابزار مورد نظر را پیدا می کنند و گاهاً هزینه ی زیادی را متحمل می شوند اما در آخر متوجه می شوند که یا ابزار آن ها استاندارد نیست یا اینکه روایی و پایایی آن مشخص نیست و  همچنین اغلب روش نمره دهی آن معلوم نشده است و ابعاد آن نیز تفکیک نشده است بنابراین اغلب وقت و هزینه ی آن ها هدر می رود ما در این سایت سعی کرده ایم با تهیه و آماده کردن ابزارهای استاندارد این مشکلات را از بین ببریم . نکته دیگر اینکه فرمت استفاده شده در این سایت به صورتی است که فایل آن  قابل ویرایش می باشد و هزینه آن حتی کم تر از  تایپ صفحات می باشد.  این مطالب حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش در حوزه ی روانشناسی و علوم تربیتی می باشد.

برای مشاهده لیست ،  خرید و دانلود  پرسشنامه ها این جا را کلیک فرمایید.

توجه: محصولاتی که دارای کلید پرداخت هستند را می توانید به صورت آن لاین خرید و سپس دانلود نمایید. برای خرید سایر محصولات از روش ها 2 و 3 استفاده نمایید.

 

 

2-  مبانی نظری و پژوهشی

یکی دیگر  از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران  تهیه و جستجوی  متغیر ها  ( فصل دوم)می باشد که بایستی با استفاده از منابع داخلی و خارجی نوشته شود. معمولاً دانشجویان بعد از جستجوی فراوان  و صرف هزینه گزاف به آن چه مورد نظرشان بوده است دست پیدا    نمی کنند و مطالبی را پیدا می کنند که یا منابع آن قدیمی است یا اینکه منابع آن مشخص نیست   . بعضی از دانشجویان اقدام به خرید پایان نامه می کنند، و بعد از خرید آن متوجه می شوند که آن چه می خواستند اصلاً در این پایان نامه ها موجود نیست چون بیشتر این پایان نا مه ها غیر علمی اند و به چیزهای حاشیه ای که یک دانشجو حتی در سطح  کارشناسی هم به آسانی  می تواند آن ها را بنویسد، می پردازند. آن ها دارای صفحات مقدماتی  زیاد   هستند و به فصل دوم ( مبانی نظری و پژوهشی) که اکثر محققان به منابع علمی آن دسترسی ندارند و یا زمان کافی برای جمع آوری مطالب آن ندارند و  مشکل اصلی محققان در جمع آوری همین مطالب می باشد، نمی پردازند، ما معتقدیم اگر مبانی آماده در اختیار محققان گذاشته شود آن ها  زمان بیشتری برای پرداختن به سایر فصل ها که کار اصلی آن هاست- در اختیار خواهند داشت  و می توانند تولید علمی بیشتر و دقیق تری داشته باشند، پس ما در این سایت سعی کرده ایم با تهیه و آماده کردن بعضی از متغیر ها این مشکلات را از بین ببریم . مدعی نیستیم که همه ی منابع را بررسی کرده ایم ولی سعی کرده ایم که مطالب علمی با منابع مشخص را گرد آوری نماییم. نکته دیگر اینکه فرمت استفاده شده در این سایت به صورتی است که فایل آن  قابل ویرایش می باشد و هزینه آن حتی کم تر از  تایپ صفحات می باشد   (هر صفحه 500 تومان).  این مطالب حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش در حوزه ی روانشناسی و علوم تربیتی می باشد. ( متن ها به اندازه کاغذ A4 با فونت B Lotus  رقم 14 ، فاصله خطوط 5/1 ، فاصله از هر چهار   سمت 2.5  نوشته شده اند و همراه متن منابع نیز ارائه می گردد).

برای مشاهده لیست مبانی نظری و پژوهشی این جا را کلیک فرمایید.

3-                 تجزیه و تحلیل داده های آماری

با توجه به گستردگی آزمون ها و ابزارهای آماری عملاً امکان و فرصت تجزیه و تحلیل داده ها برای دانشجویان و محققان وجود ندارد، ما سعی کرده ایم این مشکل را با هزینه ای بسیار کم حل نماییم. برای این منظور محققان عزیز داده های خود را در قالب نرم افزارSpss  یا اکسل وارد و همراه فرضیه ها و نمونه ای از پرسشنامه با روش نمره گذاری پرسشنامه به آدرس ایمیل های  ذیل ارسال نمایند.

Abazizi1392@Gmail.com

Ab_azizi_2005@yahoo.com

 همراه: 09143444846

هزینه انجام تحلیل ها بسیار پایین و به صورت ذیل می باشد( بسته به نوع تحقیق، تعداد داده و تعداد فرضیه)

کارشناسی 50 تا 60هزار تومان

کارشناسی ارشد 70 تا 90 هزار تومان

سایر موارد توافقی


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 توسط ab azizi


نمونه گیری و انواع روش نمونه گیری 

اهمیت و ضرورت نمونه گیری :نمونه گیری از جمله اقداماتی است كه در اغلب علوم مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا اولاً انجام تمام شماری یا سرشماری اساساً مقرون به صرفه نبوده وحتی ضروری هم نیست .مشكلات عملی تمام شماری وهزینه های بسیار زیاد آن معمولاً دانشمندان علوم مختلف را تشویق به انجام نمونه گیری می كند.

تعریف نمونه گیری :نمونه گیری انتخاب تعدادی از افراد یا اعضا دربین مجموعه وسیعی از افراد است. به نحوی كه بتوان با مطالعة این مجموعه محدود از افراد ، نتایج را به كل افراد مورد نظرتعمیم داد.

واژگان كلیدی در نمونه گیری :

  1- جمعیت یا جامعة آماری : مجموعه ای از واحدها كه در چیز ( صفت ) یا چیزهایی با هم مشترك باشند.مثال : اگر در صدد بررسی میزان دینداری دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشیم كلیه دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جمعیت یا جامعه آماری تحقیق مارا تشكیل می دهند.

2- واحد نمونه ای : هر یك از واحدهای جمعیت را كه به عنوان عضوی از نمونه در معرض انتخاب است. یك واحد انتخاب یا واحد نمونه ای می خوانند.

3- نمونه : فرد یا عضوی كه براساس روش های نمونه گیری انتخاب شده است نمونه می گویند. نمونه زیر مجموعة خاصی از یك جمعیت است كه براستنباط ماهیت كل آن جمعیت انتخاب می شود.

4- ارزش جمعیتی یا پارامترجمعیت: ارزش جمعیتی ارزشی است كه از مشاهده ومحاسبة همه واحدها ی تشكیل دهندة جمعیت حاصل می شود.

این مقوله معمولاً مستقیم در دسترس نیست واز طریق نمونه برآورد یا استنباط می شود.

5- ارزش نمونه ای : ارزشی است كه از مشاهدة واحدها ی واردشده در نمونه حاصل می شود.

v     معیار اصلی كیفیت نمونه : عبارت است از میزان معرف بودن آن - یعنی میزان یكسان بودن ویژگی های نمونه با ویژگی های جمعیتی كه این نمونه از آن انتخاب شده است.

6- چهار چوب نمونه گیری : فهرست یا شبه فهرستی از اعضای یك جمعیت را چهار چوب نمونه گیری می نامند.

v     دقیق ترین نمونة انتخاب شده هرگز كاملاً معرف جمعیتی كه این نمونه از آن انتخاب شده است نخواهد بود بنابراین در نمونه گیری همواره درجه ای از خطا وجود خواهد داشت.

 انواع نمونه گیری : الف ) نمونه گیری احتمالی ( كه به آن نمونه گیری علمی گویند.)

ب) نمونه گیری غیر احتمالی ( كه به آن نمونه گیری غیر علمی گویند.)

الف ) نمونه گیری احتمالی :

به نوعی از نمونه گیری اطلاق می شود كه افراد یاهر فرد یا عضو جمعیت ، شانس یا احتمال برابر یا دسته كم معینی برای انتخاب شدن داشته باشند.

در نمونه گیری احتمالی هر عضو كل جمعیت باید یك احتمال غیر صفر معلوم برای انتخاب شدن در نمونه را داشته باشد.

ب) نمونه گیری غیر احتمالی :

در این نمونه گیری پاره ای از افراد شانس بیشتر ویا نامعینی برای انتخاب دارند.

 مهمترین انواع نمونه گیری احتمالی عبارتند از:

1- نمونه گیری تصادفی ساده :این نوع نمونه گیری منطقاً بنیادی ترین روش در نمونه گیری احتمالی است اما این روش بندرت در عمل مورد استفاده قرار می گیرد. در این نمونه گیری هر یك از اعضا شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند .در این روش افراد یا اشیا مورد نیاز به صورت تصادفی از فهرست اعضای جامعه كه به همین منظور تهیه وشماره گذاری شده اند انتخاب می شوند.اما یكی از مشكلات این روش تهیه فهرست است .زیرا در بسیاری از مواقع این فهرست از قبل تهیه وتنظیم نشده است.

2- نمونه گیری تصادفی سیستماتیك ( منظم ): از این روش هنگامی استفاده می شود كه تمام اعضای جامعه تعریف شده وقبلاً به صورت تصادفی فهرست بندی شده باشند .در این نوع نمونه گیری ابتدا باید با تقسیم حجم نمونه بر تعداد جامعه نسبت نمونه گیری را بدست آوریم؛ پس از بدست آوردن نسبت نمونه گیری می بایست اولین عضو نمونه را كه معمولاً بهتر است بین صورت ومخرج كسر باشد با استفاده از اعداد تصادفی انتخاب كنیم وسپس برای بدست آوردن نمونه گیری ، حاصله از نمونه را به آن بیفزاییم.در نمونه گیری منظم غالباً دو اصطلاح به كار می رود.

1- فاصله نمونه گیری

2- نسبت نمونه گیری

  در عمل نمونه گیری منظم عیناً معادل نمونه گیری تصادفی ساده است .با این تفاوت كه در این روش انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب سایر اعضای جامعه نیست . در نمونه گیری منظم یك خطر وجود دارد و آن مسئله تناوب ودوره ای بودن است.

مثال : فرض كنید می خواهیم از یك جامعه 2000 نفری كه قبلاً فهرست بندی شده است .100 نفر دانش آموز را انتخاب كنیم .برای این منظور ابتدا تعداد اعضای جامعه را به تعداد اعضای نمونه تقسیم می كنیم .

سپس به صورت تصادفی شماره ای را كه مساوی یا كوچكتر از عدد به دست آمده ( 20 )   است انتخاب می كنیم به عنوان مثال شمارة 8 به عنوان نقطة شروع انتخاب می شود. سرانجام افرادی را كه شماره های آنها در فهرست جامعه 8 ، 28 ، 48 ، 68 ، ...... است انتخاب می كنیم واین عمل را تا انتخاب 100 نفر ادامه می دهیم .با این حال باید گفت نمونه گیری منظم آسان تر از نمونه گیری تصادفی است.

3- نمونه گیری طبقه ای : وقتی كه برخی از متغیر ها در تحقیق اثر گذاری خاصی داشته باشند ویا اینكه توجه به آن متغیرها برای تحقیق مهم باشد از این روش استفاده می شود. در این نوع نمونه گیری ،جامعه به گروه های متجانس تقسیم می شود واز هر گروه از افرادی كه دارای ویژگی های مشابه هستند ، نمونه ای انتخاب می شود.نمونه گیری طبقه ای درجه بالاتری از معرف بودن را به دست می دهد . یعنی احتمال خطای نمونه گیری را به نسبت روش های قبلی كاهش می دهد. كار كرد نهایی طبقه بندی عبارت است از سازماندهی جمعیت به زیر مجموعه های همگون و انتخاب تعداد مناسب عنصر ها از هر زیرمجموعه .به عنوان مثال ممكن است ، گروه (الف ) از زنان وگروه (ب ) از مردان تشكیل شده باشد  .برای اینكه نمونه رابر اساس جنس آزمودنی ها انتخاب كنیم ودر عین حال نمونه نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه باشد نمونه گیری باید از دو گروه الف و ب انجام شود .ضمناً نسبت افراد درنمونه باید برابر نسبت آنها در جامعه باشد .به عنوان مثال در صورتی كه در جامعه نسبت مردان ¼ و نسبت زنان ¾  باشد نسبت مردان وزنان در نمونه نیز باید به ترتیب ¼  و ¾    باشد.

4- نمونه گیری خوشه ای :  وقتی كه گرد آوری فهرست كاملی از عنصرهایی كه جمعیت را تشكیل می دهند نا ممكن یا غیر عملی باشد از این روش استفاده می شود ودر این روش ابتدا نمونه ای از گروه های اعضا( خوشه ها ) انتخاب می شوند .سپس همه اعضای خوشه فهرست می شوند ؛ غالباً این فهرست از طریق مشاهدة مستقیم در میدان تهیه میشود.وسرانجام از اعضای هر خوشة انتخاب شده نمونه گیری می شود ونمونة نهایی از اعضا به دست می آید. همچنین نمونه گیری خوشه ای به یك یا چند مرحله ای تقسیم می شود. در نمونه گیری خوشه ای واحد اندازه گیری فرد یا یك عضو نیست بلكه گروهی از افراد است كه به صورت طبیعی شكل گرفته وگروه را تشكیل داده اند.مثال : چنانچه بخواهیم از كلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران نمونه ای انتخاب كنیم استفاده از روش های قبلی مستلزم هزینه ، وقت ونیروی انسانی زیاد است ؛ پس بهتر است از روش خوشه ای استفاده كنیم .مثلاً دانشگاه های شهر تهران را به دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه دانشگاه بهشتی ، دانشگاه علم وصنعت  و... تقسیم می كنیم وآنها واحد نمونه گیری ها را تشكیل می دهند. وسپس هر كدام را به زیر شاخه های كوچكتر تقسیم می كنیم .

 ب ) نمونه گیری غیر احتمالی :

1) نمونه گیری سهمیه ای : نمونه گیری است كه در آن سهمیه ای به پژوهشگر داده می شود وبه پژوهشگر اختیار عمل داده می شود تا پاسخگویان را در این سهمیه انتخاب كند.مثال : به محقق گفته می شود ازبین دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی 30 نفر لیسانس ، 20 نفر فوق لیسانس و 10 نفر دكترا را انتخاب و با نسبت جنسیتی از آنها نظر سنجی شود.

2) نمونه گیری تعمدی ( هدفدار ):گاهی لازم است نمونه رابراساس آگاهی خود ازجمعیت ، ماهیت تحقیق وبه طور خلاصه بر اساس قضاوت شخصی و هدف های مطالعه انتخاب كنیم . از این روش زمانی استفاده می شود كه شخصاً به سراغ تعدادی می رویم تا از آنها راجع به مسئله تحقیق پرسشی به عمل آوریم . به عنوان مثال : به سراغ سران جنبش كارگری یا دانشجویی می رویم و از آنها پرسش به عمل می آوریم .

3) نمونه گیری اتفاقی :این نمونه معمولاً بر اساس اتفاق صورت می پذیرد .كاری كه بیشتر خبرنگاران انجام می دهند یعنی نمونه های خود را از كوی وبرزن به صورت اتفاقی انتخاب می کنند.

 4) نمونه گیری گلوله برفی : در این نوع نمونه گیری پاسخگویان بعدی از طریق پاسخگویان قبلی مشخص می شوند. این روش معمولاً وقتی مطلوب است كه یافتن محل اعضا یك جمعیت ویژه دشوار باشد .مثلاً یافتن نمونه ای از افرادبی خانمان ، مهاجران غیر قانونی و....

  منابع وماخذ:

 1.ببی،ارل،1381،فاضل، رضا،روش های تحقیق در علوم اجتماعی(1)،تهران،سمت

2 .ببی،ارل،1381،فاضل، رضا،روش های تحقیق در علوم اجتماعی(2)،تهران،سمت

3.دلاور،علی،1383،احتمالات و آمار کاربردی ،تهران ,رشد
طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 بهمن 1393 توسط ab azizi
متغیر مفهومی است که در پی کمی شدن پدیده‌ها جای خود را در تحقیقات علی – معلولی باز کرد. طبق تعریف متغیر پدیده‌ای است که می‌تواند مقادیر متفاوتی به خود بگیرد. در تحلیل‌های علمی و خصوصا در تعیین روابط علمی متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیقات دارند به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. متغیر مستقل
۲. متغیر وابسته
۳. متغیر تعدیل کننده
۴. متغیر مداخله گر
۵. متغیر کنترل

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود.
به زبان دیگر متغیری که توسط پژوهش‌گر اندازه‌گیری، دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود؛ تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه‌گیری کند، متغیر مستقل نامیده می‌شود.

متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود؛ تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود...

به عبارت دیگر، متغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته، به هدف پژوهش بستگی دارد. پس از تعریف دقیق و روشن متغیر وابسته، باید ابزاری که امکان اندازه گیری را فراهم می کند نیز شناسایی کرد.

برای مثال: در بررسی تأثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان، یادگیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشویق بر آن اندازه گیری شود.

عکس: اثر متغییر وابسته بر متغییر مستقل

متغیر تعدیل کننده: متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیر تعدیل کننده را می توان متغیر مستقل دوم نیز منظور داشت. با عبارت دیگر متغیر تعدیل کننده، یک متغیر ثانوی است که از نوع متغیر مستقل است و محقق میل دارد آن را کنترل و دست‌کاری کند؛ تا مشخص شود آیا این متغیر، رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟

برای مثال محققی می‌خواهد رابطه میان هوش و پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پسر و دختر، مشخص کند.
هوش: متغیر مستقل
پیشرفت تحصیلی: متغیر وابسته
جنسیت: متغیر تعدیل کننده
در مثال فوق، محقق میل دارد بداند كه آیا هوش در جنسیت‌های مختلف، تأثیرهای متفاوتی دارد یا این که تأثیر چندانی ندارد و به همین جهت، محقق، متغیر تعدیل کننده را هم چون یک متغیر مستقل، کنترل کرده، اثر آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

متغیر مداخله گر: متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد. تأثیر متغیر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها مشاهده کرد.

این نوع متغیرها را متغیرهای نهفته نیز می‌گویند؛ زیرا قابل مشاهده نیستند و اثر آن را فقط می‌توان در رفتار افراد استنباط کرد. طبق تعاریف ارائه شده از طرف صاحب‌نظران، سازه‌ها معمولاً هر کدام یک متغیر مداخله گر و مزاحم هستند.

این نوع متغیرها ممكن است به صورت بسیار جدی، نتایج تحقیقات را تحت تأثیر قرار دهند كه در این صورت، ممكن است نتایج بدست آمده، محقق را گمراه کند؛ برای مثال، محققی می‌خواهد تأثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد مطالعه قرار دهد.

متغیر کنترل: در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می کند. متغیرهای مزاحم و یا مداخله‌گر را گاهی اوقات متغیر کنترل نیز می‌گویند و فرق این گونه متغیرها با متغیر تعدیل کننده، این است که محقق، اثر متغیر تعدیل کننده را اندازه‌گیری می‌کند، ولی اثر متغیر کنترل را از میان می‌برد.

برای مثال در سۆال پژوهشی «چه رابطه‌ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی وجود دارد؟»، اثر پایه تحصیلی و جنسیت، بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس، کنترل می‌شود.

اکنون مثالی دیگر در زمینه بازاریابی:

انواع متغییر در بازاریابی
در این مثال بازاریابی، هزینه تبلیغات که متغییر مستقل است بر حجم فروش به عنوان متغییر وابسته اثر می‌گذارد. در این میان توان خرید مشتری به عنوان متغییر مداخله گر و قیمت به عنوان متغییر تعدیل کننده است.

در این پژوهش بازاریابی نوع رسانه حائز اهمیت است؛ لذا با در نظر گرفتن آن به عنوان متغییر کنترل اثرش را از میان می‌بریم.

طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1393 توسط ab azizi

هرمنوتیك چیست؟  what is hermeneutics?                                    

تبار شناسی یک دانش

هرمنوتیک به معنای تاویل و تفسیر ترجمه شده است که تاویل ترجمه دقیق تری است و به معنای نهفته در پس هر چیزی نظر دارد. واژه هرمنوتیک در اصل از لغت هرمس hermes مشتق شده است. هرمس یک شخصیت اسطوره ای است. او کسی است که پیامهای خدا را گرفته و به انسان ها می رساند. هرمس در حقیقت آنچه را که ورای شناخت و اندیشه بشر است به حوزه ادراک او منتقل می کند و باعث کشف معانی و رموز نهفته در هر چیز می شود. هرمس جلوه جاودانه دانش است که آن را با انتقال معانی از عالم غیب به عالم انسانی تحقق می بخشد. چنین معنایی از هرمس در یکی از جملات شیخ اشراق،سهروردی، به خوبی منعکس است:"هرمس گفت: من به دیدار موجودی روحانی نائل شدم و آن، علم اشیاء را به من آموخت. از او پرسیدم تو کیستی؟ گفت من حیات باطن هر چیزم." در این جمله، روح معنای هرمس کاملا آشکار می شود و این بار سهروردی نقش ناقل را ایفا می کند. هرمیتیسم در تاریخ به یک نحله فلسفی، دینی و عرفانی نیز بدل شد که ریشه های شرقی هم داشت. استادان آن پیشینه ای اسطوره ای_تاریخی داشتند. یکی هرمس مصری بود که او را طبیب و فیلسوف و کیمیاگر معرفی می کردند و دیگری هرمس بابلی که اعتقاد بر این بود که بعد از طوفان نوح در بابل به به فلسفه و پزشکی می پرداخته و احیاگر علوم بوده است. شخص دیگری هرمس الرامسه است. او را از پیروان کیومرث دانسته و برخی او را با ادریس و اخنوخ یکی می دانند و برخی نیز او را اولین کسی می دانند که علم آسمانی را کسب کرد. ولی واژه هرمنوتیک مشتق از همان اسطوره یونانی است که به عنوان واسطی، واژگان را در قالب روح معانی به انسان بر می گرداند.

هرمنوتیک به شکل عام

هرمنوتیک به عنوان یک نحله فکری و مهم تر از آن، روشی که در کسب دانش و تحصیل علم به کار میرود، مشخصا از قرن 19 با آرای ویلهلم دیلتای آغاز میشود.  گرچه اشخاصی چون شلایر ماخر و آگوست ولف هم در شکل گیری آن بی تاثیر نبودند. البته پس از شکل گیری و اشاعه آن، بنیانگذارانش متوجه شدند که در تاریخ، اشخاص و آثار بسیاری بوده اند که می توان آنها را به عنوان به کار برندگان اولیه روش هرمنوتیک دانست و چه بسا ناآگاهانه آن را در مطالعات، تحقیقات و آثارشان اعمال کردند. نمونه هایی از آنها را می توان برشمرد. برخی محقققین عهد عتیق به تشخیص دست نوشته های اصلی از متون برآمدند که بعضی از آنها را تاویل گران نخستین دانسته اند. گروه دیگر کسانی بودند که تلاش کردند از طریق واژگان مقدس به کنه محتوا و رموز و معانی درونی آن دست پیدا کنند و همین طور فلاسفه و متکلمان قرون وسطی که سعی می کردند با استفاده از آثار به جا مانده از افلاطون و ارسطو و کتبی که منتسب به آنها بود، آراء و نظرات حقیقی شان را کشف کنند، همچون آگوستین قدیس و توماس قدیس در اروپا و فارابی، ابن سینا و ابن رشد در تمدن اسلامی. نیز حقوق دانانی که به تاویل قوانین و حوزه دلالتشان پرداختند، از دیگر اشخاص تاویل گرا به شمار می روند.

روش بنیان گذار-دیلتای- پاسخی بود به جریانی که پیش از آن در علوم انسانی متداول شده بود. پس از رنسانس، پیشرفت فزاینده در علوم طبیعی مانند زیست شناسی، طبیعیات،فیزیک، زمین شناسی و جانورشناسی مکتبی جدید به نام پوزیتیویسم یا مثبت گرایی را شکل بخشید که مدعی بود علوم انسانی و اجتماعی نیز باید از حرافیها و کلی گوییهای ذهنی دست کشیده تا همچون علوم طبیعی با تکیه بر روش آزمون و تجربه، به علمی همان گونه علمی، آزمون پذیر و تبیین پذیر دست یابند. دیلتای به استناد روش روش هرمنوتیک اعتقاد داشت که به جهت تفاوت ریشه ای و محتوایی علوم انسانی و اجتماعی با فیزیک و طبیعیات، آنها باید روشهای متفاوتی را که هر یک خاص خودشان است، دنبال کنند. دیلتای تفوت این علوم را از چند جنبه می دانست. نخست محتوا و معرفت شناسی علوم. به نظر وی جهان طبیعت مستقل از اراده و معرفت ما انسانها وجود دارد، در حالی که جهان انسانی تابع اراده ماست. به عبارت دیگر دنیای طبیعی از بیرون قواعدش را بر انسان تحمیل می کند در حالی که دنیای اجتماعی توسط اراده انسان ساخته میشود. دانشهای طبیعی نوعی ضرورت و موجبیت دارند، ولی علوم انسانی بیشتر احتمالی و شرطی هستند که از اختیار و اراده انسان ناشی میشوند. علوم طبیعی با ماده ای بیجان یا جانوران و گیاهان سر و کار دارند، در حالی که در علوم انسانی، ما انسانهایی را که پیش بینی ناپذیر و صاحب اراده، اختیار، آزادی آگاهی و انگیزه هستند، مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم. برای شناخت دنیای پیرامون تنها اندیشه کافی نیست، بلکه کلیه قوای احساسی باید به خدمت گرفته شوند زیرا موضوع علوم انسانی و اجتماعی با علوم طبیعی متفاوت است. در علوم انسانی و اجتماعی، موضوع پژوهش، انسان است که شامل خود پژوهشگر نیز هست. به عبارتی هم فاعل و هم مفعول این پژوهش، انسان است و از این رو محقق می تواند چه علمی چه ذهنی، خود را به جای موضوع پژوهش بگذارد و بدین طریق خود را مورد مطالعه قرار دهد و هر آنچه را تاویل می کند به عنوان نظریاتی استخراج کند. روش شناسان هرمنوتیک بر این عقیده اند که به سبب تمایز موضوع پژوهش، باید بین روشهای به کار رفته در علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی فرق قائل شد.تفاوت دو علوم انسانی با علوم طبیعی به روش آنها بر میگردد. شناخت دانش طبیعی با تجربه بیرونی و عینی گرایی مقدور است، ولی دانش انسانی با درون نگری و گذاشتن محقق به جای انسانی که مورد مطالعه قرار می گیرد تا نیت و انگیزه درونی او را حدس بزند، تحقق پیدا می کند. به بیان دیگر، ما طبیعت را تبیین می کنیم ولی انسان را می فهمیم. در تفهم، فرو رفتن در روحیات و احساسات درونی مدنظر است،در حالی که تبیین علی است و با امور عینی سروکار دارد، ولی علوم طبیعی عینیت تفهم ناپذیر است. در هرمنوتیک اعتقاد بر این است که شناخت پدیده های انسانی جز با در نظر گرفتن زمینه،متن،محیط و زمانی که آن پدیده ها در آن شکل گرفته اند مقدور نیست. هر جزئی از هر پدیده اجتماعی و انسانی باید با در نظر گرفتن شرایط،زمان، بافت و زمینه ای که از آن برخاسته تاویل شود. در این راه باید به بعد تاریخی هر پدیده توجه کرد به طوری که توالی پدیده ها نوعی پیوست را از گذشته تا زمان مطالعه نشان میدهد. از طرف دیگر، نیات، انگیزه ها و خواستهای شکل دهنده پدیده های انسانی و اجتماعی باید از طریق قرار دادن محقق به جای فاعلی که در موردش تحقیق می کنیم، صورت پذیرد. از آن طریق محقق به تاویلی که موجب شکل گیری رفتارها یا پدیدهای انسانی شده دست خواهد یافت.

نظریات روش شناسان هرمنوتیک

از نظر روش شناسان هرمنوتیک، پدیده های انسانی و اجنماعی و شناخت انسانها و نیات اصلی آنها با توجه به چندین شرط تحقق پیدا می کند که در این مورد متشابهات و تمایزاتی در بین آرای آنان دیده می شود. کارل مانهایم عقیده داشت که جلوه های منفرد فرهنگ تنها با توجه کلی و وسیعتری که آن را در بر می گیرد، مقدور و درک شدنی است و تحلیل کننده اثر، از این طریق به اعمال انسانی معنایی اسنادی میدهد. برای مثال یک نقاشی زمانی تاویل می شود که جامعه، گروه و جهان بینی دوره و مکانی که نقاشی در آن رشد کرده و آن اثر ار خلق نمده، کشف شود. دیلتای علوم انسانی را تاریخی می داند، اما اساس تاریخ را تاریخی نمی داند، بلکه یک نوع روانشناختی و معرفت شناختی می پندارد و تاریخ را در حقیقت ظهور روانشناسانه تاویلهای در حال شدن می انگارد.و هدف غایی تاویل را بازسازی کلیت ذهنی نویسنده و خالق اثر توسط تاویل کننده می داند. محقق می تواند نمودهای خاصی را شناسایی کند، بی آنکه از قضایایی کلی به عنوان واسط استفاده کند. پدیده ها و کنشهای اجتماعی طبق ارزسهایی معنا دار شکل می گیرند. بنابراین برای فهم معنای آنها باید آن ارزشها را شناخت، ولی از طرف دیگر نظریه علمی باید از ارزشها به دور باشد، پس باید راهی برای به کار گیری ارزشها در پژوهش انتخاب کرد و آن استفاده از ارزشها  تنها هنگام انتخاب موضوع پژوهش است، ولیپس از آن دیگر محقق اجازه اعمال ارزشها را طی پژوهش ندارد و به دور از هرگونه تمایل ارزشی باید به پژوهش ادامه دهد، جدای از آنکه دستاوردهای پژوهش با احکام ارزشی مورد نظر محقق منطبق باشد یا نه. هانس گئورگ گادامر که یکی از پیروان دیلتای و از بزرگترین فلاسفه تاویل گرای معاصر است، بر این باور است که در یک تحقیق تاویل کننده باید حتی با وجود فاصله زمانی بتواند از نظر روانی خویشتن را به جای مولف گذاشته و آن جنان غرق در آن فضا و زمینه شود که نوعی"ذوب افقها" اتفاق بیفتد. از نظر او تاویل نوعی بازتولید است چون تاویلگر با قرار دادن خویشتن به جای دیگری، درصدد برمی آید تا به بازسازی شرایطی بپردازد که نویسنده در آن جای داشته و خلق اثر کرده است. و خلاصه گیرتز تا آنجا پیش می رود که برای تاویل، روشی خارج از حوزه تعریف کنونی علمی ارائه می دهد و روشهایی چون تفسر نمادها و نقد ادبی به عنوان جانشین برای روشهای جست جوی صدق و کذب گزاره ها پیشنهاد می کند.

منبع: انجمن علمی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

برای دریافت مقاله ای دیگر (جامع تر) در این رابطه اینجا را کلیک فرمائید.

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط ab azizi

اثبات‌گرایی منطقی

در قرنِ بیستم در آلمان و انگلستان فلاسفه‌ای که تحقیقاتِ عمیق و وسیعی در رابطه با روشِ علم در شناختِ جهان انجام می‌دادند برایِ آن که خود را از پوزیتیویست‌هایِ فرانسوی جدا کنند نامِ «پوزیتیویسمِ منطقی» را بر نگرشِ خود نهادند. این فلاسفه معتقد بودند که تنها بخشِ غیرِتجربی (پیشینیِ) دانشِ بشر اصولِ منطق است که از تجربه حاصل نمی‌شوند و اندیشیدن را پیشاپیش محدود می‌کنند. هر معرفتِ دیگری که انسان می‌تواند کسب کند باید از راهِ تجربه به دست آید. اما بسیاری از گزاره‌هایی که ما در زندگی یا در فلسفه به کرات به کار می‌بریم اگر بدرستی تحلیل شوند هیچ‌جا به تجربه متصل نمی‌شوند .

اثبات‌گرایی منطقی گذشته از اعتقاد به اعتبارِ علم تعریفِ دقیقی دارد: به هر گزاره‌ای که از جنسِ گزاره‌هایِ خبری باشد یک «شرایط صدق» تعلق می‌گیرد. شرایطِ صدق بیان می‌کنند که گزاره در چه شرایطی صادق و در چه شرایطی کاذب است. توجه کنید که «صدق» با  « اثبات» خلط نشود. مثلاً گزارهٔ «باران می‌بارد» در برخی شرایط صادق است و در برخی شرایط کاذب. به عبارتِ دیگر شرایطِ صدق بیان می‌کنند که گزاره چه «وضعی از امور» (state of affairs) را توصیف می‌کند. پوزیتیویسمِ منطقی یعنی این اعتقاد که «معناًیِ هر گزاره همان شرایطِ صدقِ آن است». به این ترتیب هر گزاره‌ای که همیشه صادق یا همیشه کاذب یا همیشه نامعلوم باشد کاملاً بی‌معنا است. مثلاً این گزاره که «این اتفاق که افتاد قسمت بود» از نظرِ پوزیتیویست بی‌معنا ست، زیرا هر وضعی از امور پیش بیاید باز هم می‌توان این حرف را زد. پس این گزاره در واقع هیچ وضعی از امور را توصیف نمی‌کند.

هسته اصلی پوزیتیویسم منطقی را متفکران حلقه وین تشکیل می‌دادند که شامل رودلف کارنپ، موریتس شلیک، هانس رایشنباخ، هربرت فایگل، کورت گودل، هانس هان، فیلیپ فرنک، و اتو نویرث می‌شد. این افراد در سالهای ۱۹۲۲ تا اویل دهه ۱۹۳۰ در وین دور هم جمع می‌شدند و به تبادل نظر درباره فلسفه و مبانی علوم جدید می‌پرداختند. آنها در دوره متاثر از رساله منطقی-فلسفی ویتگنشتاین بودند. از افرادی که ارتباط نزدیکی با این حلقه داشتند، آلبرت اینشتین و لودویک ویتگنشتاین بودند. زمانی که ویتگنشتاین در وین اقامت داشت به درخواست شیلیک در برخی جلسات گروه شرکت می‌کرد. پوزیتیویسم مدتی قابلِ ملاحظه سنتِ رایج در فلسفه علم بود، اما با ظهورِ نگرش‌هایِ جدید، و کارهایِ متفکرانی مانندِ کوهن و کواین کم‌کم به حاشیه رانده شدند. برخی تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تصور شایع درباره پوزیتیویسم منطقی ساده نگرانه و غلط است.

منبع: ویکی پی دیا

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط ab azizi

پوزیتیویسم چیست؟

اثبات‌گرایی یا (پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی )  هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده‌های برگرفته شده از «تجربه حسّی» [و تلقی منطقی و ریاضی از این داده‌ها]، تنها منبع همه معرفت‌های معتبر است. کسب و وارسی داده‌هایی که می‌توان از راه حس‌ها به دست آوردن را «شواهد تجربی» گویند.

اثبات‌گرایی اصطلاحی فلسفی است که حداقل به دو معنیِ متفاوت به کار رفته‌است. این اصطلاح در قرنِ هجدهم توسطِ فیلسوف و جامعه‌شناسِ فرانسوی اگوست کنت ساخته شده و به کار رفت. کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی خواهد برد که نگرشِ دینی و فلسفی از بین رفته و تنها شکل از اندیشه که باقی می‌ماند متعلق به اندیشهٔ قطعی (positive) و تجربی علم است. در این عصرِ جدیدِ تاریخ، نهادهایِ اجتماعیِ مربوط به دین و فلسفه از بین خواهد رفت.

منبع: ویکی پی دیا

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط ab azizi

تعیین حجم نمونه با جدول  کرجسی و مورگان:

وقتی  که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.مواردی که واریانس جامعه یا در صد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد  آگر با فرمول کوکران نیز محاسبه کنید حتما کمتر  از نتایج جدول باید باشد .

برا دانلود جدول اینـــــــــــجــــــا کلیک نمایید.  


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1393 توسط ab azizi

منبع نویسی به شیوه APA

شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA
یکی از شیوه های رسمی و معروف ارجاع درون متن و منبع نویسی در متون علمی، شیوه انجمن روان شناسان آمریکا است که از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد قبول واقع شده است. راهنمای این شیوه کتابی در حدود 1000 صفحه است ولی مهمترین اصول آن شرح داده خواهد شد.
در منبع نویسی متون علمی به نکات زیر باید توجه کرد:
-
شاید مهم نباشد با چه شیوه ای منبع نویسی می کنید، آنچه اهمیت دارد این است که باید یک شیوه توسط نویسنده انتخاب و در کل متن به طور صحیح و یکسان به کار رود؛
-
در منبع نویسی باید اطلاعات به میزانی ارائه گردد که خواننده بتواند منبع مورد استفاده ی نویسنده رابه راحتی پیدا نماید؛
-
ارجاع درون متن به شکلی باشد که مشخص شود آیا متن نقل قول مستقیم است (رونویسی) یا نقل قول غیر مستقیم یا اقتباس است (انشاء از نویسنده ولی ایده از شخص دیگر است)؛
-
اگر نوشته سفارشی است باید مقررات اعلام شده توسط سفارش دهنده رعایت شود.
چرا توصیه می شود در منبع نویسی یا ارجاع درون متن از شیوهی APA استفاده شود:
-
توسط انجمن روان شناسان آمریکا (APA) معرفی شده است؛
-
مورد قبول بسیاری از مجله ها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است؛
-
به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد؛
-
با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار است؛
-
توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان اطلاعات را بر اساس آن دریافت کرد.
مهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه ی APA
کتاب: با یک نویسنده:
کریمی، یوسف (1375). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.
کریمی، یوسف (1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
کریمی، ی. (1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب (1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.
کتاب: با دو نویسنده:
مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجم?: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجم?: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
کتاب: با سه نویسنده:
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
نکته: منبع با بیش از شش نویسنده
منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه می شود؛
بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید «و همکاران» نوشته شود.
در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.
مقاله: مجله
اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (1372). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتب? تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67-1366. پژوهش های روان شناختی، دور? 2، شمار? 1و 2، ص 26-32.
مقاله: مجموعه مقالات همایش ها
خامسان، احمد (1386). چالش های ایجاد برنامه های دکتری بَرخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص 24-35). مؤسس? پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386، دانشگاه پیام نور.
مقاله: کتاب های ویراستاری شده
کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهد? ویراستا(ران) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.
گیبس، گراهام (2003). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش آموز، (ص 9-26). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)
دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقال? ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1385 از:مهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه ی APA : سایر
یکشنبه 30 فروردین 1388
منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی
خامسان، احمد (1374). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمین? تحوّلی و سلامت روانی. پایان نام? کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عبّاس (1380). بررسی مشکلات و نحو? گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوّب دانشگاه بیرجند.
منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال
کریمی، یوسف (1387الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
کریمی، یوسف (1387ب). روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.
منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست
معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (1387). جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

مهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه ی APA
-
در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: بیان کنند? عقاید و ایده های نویسند? متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است (رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم از نویسند? دیگر است (اقتباس سده / مطلب نویسند? دیگری خوانده شده و با انشاء جدید بیان می شود).
وقتی روی جلد متنی نوشته می شود «تألیف» باید دقت نمود عمد? متن باید انشاء نویسنده باشد. تعدد نقل قول های مستقیم یا غیر مستقیم نشان دهند? گردآوری مطلب است؛
در نقل قول های مستقیم باید بسیار دقت نمود: به طور معمول نقل قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یک نویسند? معتبر استفاده شود؛ نباید تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشد.
ارجاع درون متن به شیوه APA
- (محمّدی، 1387)
- (محمّدی و احمدی، 1387)
تا سه نویسنده (محمّدی، احمدی و محمودی، 1387)
بیش از سه نویسنده (محمّدی، احمدی، محمودی و همکاران، 1387)
نقل قول دست سوم: پیاژه (1973، به نقل از منصور، 1376)

در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده ”داخل گیومه“ قرار گیرد.
برای نقل قول های غیر مستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

 


طبقه بندی: آموزش spss،  روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1393 توسط ab azizi

 کور مضاعف double-blind

آزمایش کور )نابینا) یک آزمایش علمی است که افراد شرکت‌کننده در آن از داشتن اطلاعاتی که منجر شود به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به سمتی متمایل شوند، منع می‌شوند. به طور مثال وقتی از مصرف‌کننده پرسیده شود که طعم و مزه محصولات مختلف را با هم مقایسه کند، نام سازنده محصول باید پوشانده شود. در غیر اینصورت معمولاً مصرف‌کننده به سمت محصولی که از قبل نسبت به آن شناخت دارد متمایل می‌شود. به همین شکل وقتی قدرت تاثیر یک دارو مورد آزمایش قرار می‌گیرد، هم بیماران و هم پزشکان شرکت‌کننده در آزمایش از دوز مصرفی بی‌اطلاع هستند. این باعث خواهد شد شانس هرگونه تأثیر تلقینی یا فریب هوشیارانه از بین برود. آزمایش کور ابزار بسیار مهم و کاربردی در شاخه‌های مختلف علوم  است.

انواع آزمایش کور:

آزمایش کور یکطرفه (یگانه)

در آزمایش کور یکطرفه، اطلاعاتی که می‌تواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شود از دید شرکت‌کننده مخفی می‌ماند ولی مسئول انجام آزمایش از آنها مطلع است. مثال کلاسیک این آزمایش چالش پپسی است. در این آزمایش که کمپانی نوشابه‌سازی پپسی آن را برگزار می‌کند، دو لیوان نوشیدنی که یکی حاوی کوکاکولا و دیگری حاوی پپسی است در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. مسئول بازاریابی پپسی از شرکت‌کنندگان می‌خواهد پس از نوشیدن، از بین دو لیوان نوشیدنی روی میز آن را که به لحاظ طعم و مزه بیشتر می‌پسندند انتخاب کنند. شرکت‌کنندگان فقط پس از اتمام آزمایش از محتوی لیوان ها مطلع می‌شوند. (کدام پپسی و کدام کوکاکولا بوده‌است). نقطه ضعف آزمایشی که به شکل یک‌طرفه انجام شود این است که چون مسئول برگزاری از محتوی آزمایش مطلع است ممکن است به صورت خواسته یا ناخواسته شرکت‌کنندگان را به سمت خاصی سوق بدهد. مخصوصاً اگر منافع مالی در بین باشد.

آزمایش کور دوطرفه (دوگانه)

در آزمایش کور دوطرفه، که معمولاً در مورد انسانها به انجام می‌رسند، عواملی که می‌تواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شوند هم از دید شرکت‌کننده و هم از دید مسئول (یا مسئولان) انجام آزمایش مخفی می‌مانند. در بیشتر موارد آزمایش کور دوطرف به منظور دستیابی استاندارد بالاتر علمی انجام می‌شوند.

 

The experimental design called blind experiment is used most often when the subjects in the experiment are people. Sometimes the subjects know too much about the experiment or are biased. Therefore, the experimenter must work out a way to keep them "blind" about the independent variable, that is, without fore-knowing what has changed. Here is an example that illustrates the place that blind experiments hold in science investigations.

Blind Experiments

Jack enjoys experimenting with cookery, changing recipes to learn how to make some of the foods he prepares taste better. On the grocery store shelf he finds a box of pure cocoa with no sweeteners or other additives. He asks himself, How would chocolate cookies made with that pure cocoa compare with cookies made with the baking chocolate I always use? He finds in a cookbook a formula for substituting cocoa for baking chocolate, and he bakes two batches of cookies. He refers to those with cocoa as "A" and those with baking chocolate as "B"

Jack invites a group of friends over and offers the cookies, which he has separated into two cookie jars, one labeled ''A" and the other labeled "B" He explains to them that, without knowing the difference, or while "blind" to the difference, they are to try each kind of cookie and tell him which they prefer.

 

The blind experiment is much used by scientists who are investigating painkillers, dietary additives, and other variables. Blind experiments are used when it is important that the subjects do not know or are "blind" to which treatment they are getting, if any. That way the subjects can be completely honest about the effects of their treatment. In such experiments, the scientists often will give one group of subjects a "dummy" or placebo pill, one that does not contain any of the medicine being tested. The subjects, of course, are not told which they are getting-the active medicine or the placebo. Even then there is often a problem because the subjects in a blind experiment sometimes convince themselves that they are getting—the active medicine, and their belief tends to affect them as if they were actually getting the medicine.

An investigator can avoid this problem by using the following approach: the investigator makes up two different painkillers or analgesics in identical forms such as tablets or capsules, and issues them to subjects with pain problems without telling them which kind of pill they are getting. Then, as the subjects report back about the results of the two painkillers (or analgesics), the investigator can make a decision about their effectiveness.

For your own investigations, you might consider blind experiments in the area of cookery, as with Jack's experiment with cocoa. Or, you might want to try comparing the effects of coffee, with or without caffeine, on performance in mathematics, such as memorizing digits, on athletic performance, and so on. You might find other ways for using blind experiments. The prejudice problem on the part of experimental subjects tends to demand it.

Double-Blind Experiments

To be doubly sure that the results of an investigation are not influenced by the prejudice of the investigator, scientists rely on the double-blind experiment. Suppose, for example, a scientist has been much involved in the research on a treatment for the common cold, one that relieves symptoms and actually hastens recovery. Let's say scientist Blackmore has total faith in her new cold remedy and very much wants to see her discovery go over in a big way. The problem is this: How can Blackmore do her experimenting and be totally honest about the results, not kidding herself or anyone else? To do this, she uses a double-blind experimental design.

First, she gets someone she trusts to make up some pills in two batches, one that contains the new treatment for colds and the other one a placebo. Next, she recruits a suitable number of people to take part in the experiment. They are told that they will be randomly assigned to the experimental or to the control group by the tossing of a coin or by taking names out of a hat. The subjects are blind to which group they will be in.

Now, here is where the double-blind factor enters. Blackmore herself does not know which group each subject is in. She gets her trusted associate to give out the pills to each subject, and neither the subjects nor Blackmore knows who receives which one.

After enough time has passed for the subjects to have colds and to use their pills, Blackmore interviews each subject. She questions them about the effectiveness of their treatments and summarizes the effectiveness of each in a report. When she is finished, Blackmore's associate shows her which subjects received the new treatment and which subjects received the placebo pills. Only then can Blackmore and others honestly judge the effectiveness of her cold treatment.

This use of a double-blind experimental design is complex and costly. Even so, it is a very important form of experimenting, and it has great advantages when both subjects and experimenter know too much about the goals of the experiment.

 

 

 

 


طبقه بندی: روش تحقیق، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 فروردین 1393 توسط ab azizi
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic