به خرید

پرسشنامه باورهای اساسی  نسخه فارسی - نسخه 50 عبارتی اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)

Basic Beliefs Inventory (BBI) Persian Version

افراد از دوران کودکی، دربارة خود، دیگران، و دنیای شان باورهایی پیدا می کنند. مهم ترین این باورها، باورها یا فرض های اساسی  نامیده می شوند که در واقع بنیادی ترین سطح باورها.هستند و بسیار کلی، انعطاف ناپذیر، و بیش تعمیم یافته اند (الیس،2003).  در متون روانشناسی، بحث ها و استدلال های زیادی درباره اهمیت سامانۀ باورها صورت گرفته است. روانشناسان بسیاری نقش سامانۀ باورها را در رفتار انسان با اهمیت دانسته اند (کاتلین  و اپستاین، 1992). بالبی (1969) باورهای انسان را مدل های دنیا می نامد. از نظر او مدل هایی که افراد از خود و جهان می سازند به آنها این امکان را می دهد که رخدادها را درك  کنند، آینده را پیشبینی کنند، و بتوانند برای آن به برنامه ریزی دست بزنند(حجازی و همکاران، 1393) . پرسشنامۀ باورهای اساسی (کاتلین و اپستاین، 1992 ) در اصل  یک مقیاس 102 عبارتی است که به منظور اندازه گیری چهار باور اساسی مربوط به نظریۀ شخصی شناختی  تجربه ای، طراحی شده است (اپستاین، 1991 ). اما در این تحقیق از نسخه اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)  که دارای 50 عبارت و 5 عامل است استفاده شده است.

 همراه با  2  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1398 توسط ab azizi

فتوکلیپ نوروز و کرونا (به زبان کردی) تقدیم به کاربران محترم سایت


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ)

Rejection Sensitivity Questionnaire

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به تعلق دارد، یعنی به تعامل با دیگران و نیز برخوردار بودن از روابط با ثبات و همراه با مشارکت هیجانی نیازمند است. (باومایستر  و لیری 1995 ).  این نیاز مهم در انسان ها باعث می شود که آنها به طرد شدن از سوی گروه یا از سوی افراد مهم زندگی شان حساس باشند و واکنش منفی به آن نشان دهند. این حساسیت به طرد شدن، زمانی مشکل زا می شود که شدت بیش از حد یافته یا طولانی مدت و مداوم شود (فینی، 2005 ). فردی که به حساسیت به طرد  مبتلا باشد، در ارتباط با دیگران، انتظاری همراه با اضطراب از طرد شدن دارد، به سرعت نشانه های طرد را ادراك می کند، گوش به زنگ آن است و در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، به شدت به آن واکنش نشان می دهد (داونی  و فلدمن ، 1996).

در این پرسشنامه که ساختۀ داونی و فلدمن ( 1996 )است، متغیر حساسیت به طرد با 18 سوال دو قسمتی (الف و ب) و بر اساس مقیاس لیکرتی 6 درجه ای مورد سنجش قرار می گیرد.

 همراه با  5  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1398 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1398 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه حافظه آینده نگر و گذشته نگر PRMQ

اغلب مطالعات حافظه انسانی معطوف به گذشته است؛ یعنی تمرکز بر توانایی افراد در یادآوری رویدادهایی که قبلاً آموخته اند یا تجربه کرده اند. در صورتیکه در زندگی روزمره بیشتر با حافظه ای سروکار داریم که مبتنی بر حافظه آینده نگر[1] است که در آن یادآوری به منظور انجام اعمال با قصد است. بین حافظه آینده نگری رویدادمدار و زمان مدار تمایز اساسی وجود دارد. حافظه آینده نگری زمانمدار یادآوری انجام عمل خاصی در زمان خاص است در حالی که حافظه رخدادمدار به خاطر آوردن انجام یک عمل تحت شرایط مناسب است )مثلاً وقتی کسی را دیدم، پیامی را بدهم ).  

برای اندازه گیری حافظه آینده نگر نیز می توان به افراد تکالیف مشخصی داد مثلاً از فرد خواسته شود بعد از اتمام آزمایش برق اتاق را خاموش کند و سپس اتاق را ترک کند. یا تکالیفی این چنینی. آزمونگر می تواند به فرد در قبال یادآوری تکالیف خواسته شده امتیاز یک بدهد و در صورت فراموشی نمره صفر (یادآوری آزاد) . آزمون گر می تواند یادآوری با نشانه هم بیازماید یعنی در صورتی که فرد فراموش کرد که مثلاً کلید برق اتاق را خاموش کند آزمونگر با دادن نشانه سعی میکند تکلیف را یه یاد فرد بیاورد اگر فرد تکلیف را به یاد آورد یک امتیاز در غیر این صورت امتیاز صفر می گیرد (کرمی نوری، 1386 به نقل از زارع و تاراج، 1388).

این پرسشنامه خودگزارش دهی دارای 16 ماده می باشد که به اندازه گیری مشکلات حافظه آینده نگر و گذشته نگر در زندگی روزمره می پردازد.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Prospective Memory


نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه  سیگل و کایمر (1978)

جو سازمانی نوآورانه[1] از نظر تئوری پردازان مختلف مانند بورن[2] (2008)  عبارت است از یک مجموعه طولانی از ادراکات خلاقانه که به وسیله اعضای یک سازمان دربار مشخصات و چگونگی عملکرد سازمان شان بیان می شود، می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه ی ابشان، مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و همچنین در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان یك منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید. بنابراین تغییر خلاقانه در هر بخش از جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه انجام کار و عملکرد کار کنان می شود (صفر زاده و همکارانش،1391).

 

این پرسشنامه برای اولین بار در سال 1978 توسط سیگل و کایمر[3]  ساخته شده است و دارای 24 گویه است )افشاری و انعامی، 1385 ) .  

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - innovative organizational climate

[2] - Borne

[3] - Cigel & Kaumer


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه جبران افراطی یانگ                                      Young Compensation Inventory

واژه طرح‌واره از نخستین دهه‌های قرن بیستم به متون روان‌شناسی راه یافت. به نظر می‌رسد بارتلت اولین کسی بود که مفهوم طرح‌واره را در روان‌شناسی و در گستره حافظه مطرح کرد. این مفهوم بعدها در روان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای یافت و در نظریات پیاژه مدل‌های بازنمایی ذهنی را به‌خوبی توضیح داد. به طور گسترده در حوزه شناختی، طرح‌واره تاریخچه‌ای غنی و برجسته دارد. طرح‌واره طی رشد شناختی به صورت قالبی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می‌گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند . طرح‌واره‌ها مفروضه‌ها یا قوانین زیربنایی هستند که طی سال‌ها زندگی فرد تحول یافته و افکار و رفتار انسان را تحت کنترل خود درآورده‌اند

در روانشناسی شناختی، طرحواره، یک الگوی سازمان یافته از تفکر و رفتار است. طرحواره، همچنین می‌تواند به عنوان یک چهارچوب ذهنی از ایده‌های از پیش شکل گرفته شده تعریف شود. همچنین، می‌توان طرحواره را قالب و چهارچوبی که نمایانگر مفاهیم جهان برای فرد است یا یک سیستم سازمان دهی و ادراک اطلاعات جدید دانست. طرح واره‌ها، باورهای ناهشیار و ناسازگار درباره ی خودمان، دیگران و دنیا هستندکه آنقدر برایمان واقعی و بدیهی اند که آن‌ها را واقعیت محض می‌پنداریم و افسار افکار و هیجانات و رفتارهای ما را در دست می‌گیرند و باعث آشفتگی و نارضایتی در روابط عاطفی و بین فردی و شغلی می‌شوند. این پرسشنامه دارای 47 عبارت است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اسفند 1398 توسط ab azizi
<div id="12851451361"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0cuby?data[rnddiv]=12851451361&data[responsive]=yes"></script></div>
طبقه بندی: موفقیت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اسفند 1398 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه ترس از شکست

Fear of Failure Scale

 

ترس از شکست واکنش دفاعی ذهن است برای محافظت از ما در مقابل تهدیدهای «درک‌شده». ذهن ما برای محافظت‌مان از هر تهدید عینی و فیزیکی مانند حیوانات  وحشی طراحی شده است. همان کارکردی که در برابر شیر جنگل از ما محافظت می‌کند،‌ هنگام رویارویی با ریسک و خارج‌شدن از دایره‌ی امن‌مان واکنش نشان می‌دهد، مانعِ عمل‌کردن می‌شود و ما را محدود می‌کند. نکته اینجاست که عملکرد مغز ما برای مقابله با تهدید در جداسازی تهدیدهای فیزیکی از تهدیدها و مخاطرات «درک‌شده» چندان خوب نیست. ترس از شکست واکنشی دفاعی است که همیشه نتایج مثبتی به همراه ندارد!

هدف این  ابزار که  توسط کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 ) تهیه شده،  اندازه گیری گرایش به ارزیابی تهدید کننده و احساس اضطراب در شرایط احتمالی شکست می باشد. این مقیاس شامل 5 ماده است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 اسفند 1398 توسط ab azizi

مقیاس تمایل کودکان به کنترل  (  گویرا ، کراوشا و  هاوسمن ، 1993)

فرد کنترل‌ گر شدیداً عادت به کنترل رفتار دیگران دارد و اگر از عهده‌اش بربیاید از کنترل افکار و عقاید و همین طور عواطف و احساسات مردم هم فروگذار نمی‌کند. به ظاهر این طور به نظر می‌آید که او خودخواهانه به دنبال تحویل روش زندگی مورد نظر خود به دیگران است.

پرسشنامه مقیاس تمایل کودکان به کنترل در سال 1993 توسط " گویرا " ، "کراوشا" و "هاوسمن" تهیه شده است .این آزمون که میزان تمایل به کنترل و استفاده از روش های پرخاشگرانه برای به دست آوردن کنترل را مورد ارزیابی قرار می دهد، از 16 عبارت تشکیل شده است که کودکان باید در یک مقیاس لیکرت 4 درجه ای میزان موفقیت یا مخالفت خود را با هر یک از این عبارات مشخص کنند.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان  ( MTEBI )

آیا تا كنون به این فكر كرده اید كه چرا دانش آموزان به ریاضیات علاقه نداشته و از آن فرار می كنند.چرا ریاضیات را پایه ای یاد نمی گیرند. نخستین هدف معلم كارآمد این است كه در دانش آموزان انگیزه ایجاد كند كه تلاش كنند در یادگیریشان از منابعی كه در اختیار دارند استفاده كنند و تنها به معلم متكی نباشند و دانش آموزانی كه بتوانند به چنین استقلال فكری برسند پس از اتمام تحصیل قادر خواهند بود بدون معلم به تحصیل ادامه دهند. و آنهایی كه تنها به معلم متكی بوده اند قادر به انجام این كار نیستند. معلم باتجربه می داند كه اگر بنا باشد در دانش آموزان انگیزه ایجاد كند باید مطالب بسیاری علاوه بر كتاب های درسی آموزش دهد.در مدارس همیشه با دانش آموزانی مواجه می شویم كه نیاموخته اند چگونه بخوانند كه بفهمند و بدون درك مطلب نیز علاقه بوجود نخواهد آمد.

این پرسشنامه دارای  21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس های آن است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 اسفند 1398 توسط ab azizi

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI  )

نوجوانان در دوران بلوغ به جهت تغییرات جسمی و روانی و ارزیابی های اجتماعی، ترس و اضطراب عمیقی را تجربه می کنند و ازجمله مسائلی که ممکن است همزمان با ظهور بلوغ در آنان به وجود آید، نگرانی درباره ی تصویر تن است که به اصطلاح ترس از تصویر تن نامیده می شود. تصویر تن ساختاری چندعاملی است که ارزیابی های شناختی و رفتاری از اندازه، زیبایی، ظاهر، عملکرد، نامناسب بودن برجستگی و سالم بودن بخش های مختلف بدن را در بر می گیرد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ارزیابی های بد عملکردی بدن در طول نوجوانی و بلوغ به حداکثر می رسد  و از آنجاکه رضایت از ظاهر فیزیکی با جنبه های مختلف کارکرد اجتماعی فرد مرتبط است، لذا بر اهمیت این موضوع در دوران نوجوانی می افزاید.

این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون  و همكاران طراحی شد و دارای 19 عبارت است که  هدف آن ارزیابی ترس از تصویر ظاهر و اندام خود است.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1398 توسط ab azizi
(تعداد کل صفحات:3)      1   2   3  


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic