تبلیغات
به خرید - سطوح برنامه درسی از دیدگاه آیزنر

به خرید

سطوح برنامه درسی از دیدگاه آیزنر

 آیزنر معتقد است كه مدارس به طور همزمان مبادرت به تدریس سه برنامه درسی می نمایند. این سه برنامه عبارتند از برنامه درسی صریح  (رسمی)، برنامه درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی پوچ. برنامه درسی صریح حاوی هدف ها، محتوا و روش های آشكار و منتشر شده مورد حمایت نظام آموزشی یا همان برنامه درسی رسمی است. آیزنر توضیح می دهد كه آموزش مدرسه ای اهداف مشخص و عمومی را دنبال می كند از قبیل یاد دادن، خواندن، نوشتن، حساب كردن، مطالبی در مورد تاریخ كشور و اهداف دیگر كه از طریق برنامه درسی رسمی دنبال می شوند. این هدف ها نه تنها دركتاب های راهنمای برنامه درسی مدارس و مواد مربوط به این برنامه كه توسط معلمان باید آماده شوند، آورده می شوند، عموم مردم نیز می دانند كه این دوره ها چه اهدافی را دنبال می كنند و دانش آموزان فرصت دستیابی به این هدف ها را حداقل در برخی پایه ها دارند. پس به طور خلاصه برنامه درسی آشكار مجموعه ای از فرصت های آموزشی است كه مدارس ارائه می دهند و این مجموعه آنچه را برای مطالعه آماده شده است اعلام می كند. مفهوم دیگری كه با فراوانی قابل ملاحظه ای در منابع تخصصی برنامه درسی به چشم می خورد، مفهوم برنامه درسی پنهان است كه مجموعه یادگیری های دانش آموز به دلیل قرار گرفتن در معرض فرهنگ یا مجموعه روابط و مناسبات حاكم بر محیط آموزشگاه می باشد. بسیاری از یادگیری ها یا آموخته های دانش آموزان كه در برنامه درسی صریح، پیش بینی نشده است حاصل تعامل دانش آموزان با همین فرهنگ است. برنامه درسی پنهان از یادگیری هایی حكایت می كند كه در چارچوب اجرای برنامه درسی تصریح شده و به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاكم بر نظام آموزشی، دانش آموزان تجربه می كنند. تجربه های یادگیری كه بدین وسیله حاصل می شود عمدتاً در قالب مجموعه ای از انتظارها و ارزشها تبلور می یابد و كمتر معطوف به حوزه دانستنی ها یا شناخت، مربوط دانسته شده است. ایجاد یا تقویت روحیه رقابت به جای رفاقت، همكاری و تشریك مساعی در سایه نظام ارزشیابی آموزش حاكم بر مدرسه، ایجاد و تقویت روحیه اطاعت و انقیاد به جای روحیه ابتكار و نوآوری در سایه روش های به كار گرفته شده تدریس، از مصادیقی است كه در منابع تخصصی برنامه درسی به عنوان مؤلفه های برنامه درسی پنهان معرفی شده است (مهرمحمدی، 1387).

آیزنر معتقد است مواد درسی مانند ساختار كلاس ارزش هایی را القا می كنند كه معلمان و دانش آموزان به آن ها توجه ندارند. در انواع تصاویر و مثال هایی كه در كتاب درسی گنجانده می شود، در زبانی كه به كار گرفته می شود، در تأكید هایی كه بر شخصیت های داستانی قرار می گیرد، این ارزش ها بیان می شوند. این پیام ها اغلب زیاد، ظریف و موشكافانه هستند و شناسایی آنها مستلزم این است كه متن مواد درسی به طور دقیق و انتقادی تحلیل شود تا انواع ارزش های اجتماعی كه درون این مواد آشكارا بیان نشده اند كشف شوند. از دید آیزنر مدرسه به وسیله مجموعه ای از انتظارات، دانش آموزان را جامعه پذیر می كند. این انتظارات می تواند قدرتمندتر و ماندگارتر از آن انتظاراتی باشد كه از روی عمد و با هدف قبلی تدریس شده یا برنامه درسی آشكار برای همه دانش آموزان مدرسه ارائه می دهد (آیزنر،1994 ). برنامه درسی پوچ توجه به آن چیزی دارد كه از دستور كار نظام آموزشی و حوزه برنامه درسی صریح حذف شده است. آیزنر در كتاب تصورات تربیتی اظهار می دارد كه ما نه تنها به برنامه درسی پنهان و آشكار مدارس توجه می كنیم بلكه باید به آنچه مدارس تدریس نمی كنند نیز توجه داشته باشیم. ایده آیزنر این است كه آنچه مدارس تدریس نمی كنند ممكن است به اندازه آنچه تدریس می كنند مهم باشد و او این ارزش را به این دلیل مطرح می كند كه عدم اطلاع ناشی از این غفلت، مساوی با خلا یا فقدان این آگاهی ها نیست، بلكه تأثیرات مهمی می تواند بر حق انتخاب فرد بگذارد. پس از دید آیزنر برنامه درسی پوچ چیزی است كه مورد غفلت واقع شده و می تواند در سطو ح مختلف اتفاق بیفتد. (در سطح تدوین اهداف، در سطح سازماندهی محتوا و اجرا و.......). آیزنر ذكر می كند كه برای شناسایی برنامه درسی پوچ دو بعد اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، یكی فرایندهای عقلانی است كه مدارس بر آن ها تأكید می كنند یا آنها را نادیده می گیرند. دیگری محتوا یا ابعادی از محتوای موضوعات درسی است كه در برنامه های درسی مدارس ارائه می شوند یا حذف می گردند. وی در توضیح برنامه درسی پوچ مثال هایی را عنوان می كند كه در برنامه درسی مدارس به آنها توجه نمی شود و می تواند نقشی مهم در زندگی فرد داشته باشد از قبیل حقوق، مردم شناسی، هنر، اقتصاد و سایر موارد مشابه. به گفته آیزنر نتایج برنامه های درسی مدارس هم از ارزش های صریح و عملی و هم ا ز ارزش های پنهان و ضمنی ناشی می شوند (آیزنر، 1994).

منابع:

مهرمحمدی، محمود.(1387).  غفلت زدایی از ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی ناگفته (مغفول). سخنرانی ارائه شده در دوّمین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

Eisner, E. W.(1994). The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan publishing co, INC.

 

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 


نوشته شده در تاریخ جمعه 27 مرداد 1396 توسط ab azizi


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ