به خرید

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا  فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)

نظریه دلبستگی، اولین بار به وسیله بالبی ( 1969 ) مطرح شد او معتقد استدلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است كهبا افراد خاص در زندگی برقرار می شود، به گونه ای كه وقتی فرد با این افراد خاص تعامل می كند، احساس نشاط، شعف وامنیت كرده و به هنگام استرس از اینكه آنها را در كنار خود دارد، احساس آرامش می كند مفهوم « دلبستگی» منبعث ازنظریه بالبی گستردگی زیادی دارد، از جمله دین و باورهای مذهبی  (كیرك پاتریك، 2005  كیركپاتریك ( 1999 )،به عنوان یكی از نخستین نظریه پردازان در زمینة دلبستگی به خدا، معتقد استدلبستگی به مراقب اولیه در دورانكودكی، با گذشت زمان، به شكل دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد وی مدعی است كه مؤمنان ارتباط متقابلشخصی با یك خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می كنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته است(اوكوزی، 2010 ).  البته روابط  نزدیك و عشق و عاطفه ای كه فرد با چهره دلبستگی تجربه می كند، در ارتباط با خدانیز با میزانی از تفاوت وجود دارد (كیرك پاتریك،(.  1994  رابطه بین فرد و خدا به عنوان رابطه دلبستگی درك شده،فرای محدودیت های حضور فیزیكی است )كیرك پاتریك و شیور، 1990).

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا توسط غباری بناب (1390) ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 16 پرسش می باشدوهدف آن بررسی ابعاددلبستگی به خدا(جوارجویی،پناهگاه امن،پایگاه امن،اعتراض به جدایی(نگرانی ازجدایی ازدلبستگی)، ادراک مثبت ازخود،ادراک مثبت ازخدا) است.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود سبک های دلبستگی به خدا

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 خرداد 1396 توسط ab azizi


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ