به خرید

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی[1] ( CFI ) دنیس و وندر وال

افراد در واکنش به شرایط جدیدی که در زندگی آن ها رخ می دهد، با دامنه ای از موانع روبه رو می شوند که نحوه سازگاریآن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این که افراد در برابر محرک های مختلف محیطی کدام یک از راهبردهای مقابله با استرس را به کار گیرند به میزان انعطاف پذیری آن ها در مواجهه با مسأله بستگی دارد.انعطاف پذیری روان شناختی  یکی از متغیرهاییاست که به عنوان توانایی سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی تعریف شده استبرخی از پژوهشگران انعطافپذیری روان شناختی را توانایی فرد برای ارتباط کامل با زمان حال به عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و توانایی او برای تغییر یاادامه رفتار در جهت ارزش هایش تعریف کرده اند ( توکلی و ایرانمنش، 13944).

  پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFIتوسط دنای و نادروال در ال 2010  ساخته شده است . این پرسشنامه مشتملبر20  سؤال می باشداین پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفتفرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی - رفتاری افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] Cognitive flexibility inventory

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1396 توسط ab azizi


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ